Veelgestelde Vragen

Keuringen
Voor welke keuringen kan ik terecht bij Keuringbureau?

Keuringbureau verricht medische keuringen voor vrijwel elk type rijbewijs. Onder andere voor 75-plussers, beroepschauffeurs, B/E rijbewijs met medische indicatie. Voor een compleet overzicht Keuringen.

Kan mijn eigen huisarts de keuring niet doen?

De eigen huisarts doet dit meestal niet, om de bestaande vertrouwensrelatie niet te verstoren. Daarom kunt u hiervoor terecht bij Keuringbureau.

CBR verwijst mij naar een behandelend specialist/onafhankelijk specialist. Kan deze keuring worden gedaan door Keuringbureau?

Helaas niet. Deze keuringen moeten worden uitgevoerd door uw eigen behandelend specialist uit het ziekenhuis. Als uw eigen arts de keuring niet wilt uitvoeren, staat in de verwijsbrief van het CBR uitgelegd hoe je een afspraak kunt maken bij een onafhankelijk specialist.

Let op: Als u meerdere keuringen moet ondergaan naast de specialistische keuring, dan kunt u wel terecht bij Keuringbureau. Deze keuringen worden juist weer niet verricht door uw specialist.

Wat moet ik vooraf zelf regelen voor mijn afspraak bij Keuringbureau?

Het werkt efficiënt als u de Gezondheidsverklaring van het CBR al heeft ingevuld en retour gestuurd. Vaak 1 week nadat u deze verklaring heeft teruggestuurd krijgt u een verwijsbrief van het CBR. Deze verwijsbrief bevat een unieke ZD-code. Deze code heeft onze arts nodig om het keuringsverslag in te dienen.
Onduidelijk? Bekijk onze Hoe werkt het? pagina.

Wat moet ik meenemen naar de keuring?

– Verwijsbrief van het CBR met unieke ZD-code. (Keurend arts/Arbo-arts)
– Potje Urine
– Medicatie Overzicht
– Legitimatiebewijs; rijbewijs, identiteitskaart of paspoort.
– Recept opticien als u lens- of brildragend bent. Lenzen mag u gewoon dragen tijdens de keuring.

o Waarom moet ik urine meenemen?
Keuringbureau test de glucosewaarde (suiker) in uw urine met een teststrip.

o Moet ik de urine in een medische urinecontainer meenemen?
Nee dat hoeft niet per se. Het betreffende potje moet van tevoren wel volledig gereinigd zijn.

o Moet het ochtendurine zijn?
Nee, het urinemonster hoeft niet nuchter te zijn afgenomen. Bij voorkeur is de urine maximaal 2 uur oud, zodat de test het meest betrouwbaar is.

Hoelang duurt een keuring?

De gemiddelde tijdsduur van een medische keuring bij Keuringbureau is 15 minuten. Dit kan wel korter of langer duren afhankelijk van uw medische situatie en het aantal keuringen dat uitgevoerd moeten worden.

Wat wordt er gedaan bij een keuring?

Dit omvat meestal een gesprek over uw medische voorgeschiedenis, onderzoek van armen, benen en wervelkolom, een bloeddrukmeting, een oogmeting, een urineonderzoek op glucose en een beoordeling van uw geestelijke conditie. Op indicatie wordt er aanvullend lichamelijk onderzoek verricht. Ook kan er besloten worden om contact op te nemen met uw behandelend arts bij onduidelijkheden.

Afspraak
Kan ik mijn afspraak bij Keuringbureau nog annuleren of verzetten naar een andere dag of locatie?

Ja, dat is uiteraard mogelijk. U kunt ons hierover bellen op 085 060 7009 op werkdagen tussen 8:00 – 18:00.
Annuleren kan tot 48 uur van tevoren zonder opgaaf van reden, waarbij er annuleringskosten van €20 in rekening worden gebracht. We kunnen de afspraak in overleg natuurlijk wel verzetten.

Kan ik binnen 48 uur voordat de afspraak bij Keuringbureau plaatsvindt, de afspraak nog annuleren?

Helaas niet. Wij hebben onze planning 48 uur voor het spreekuur vastgezet. Keuringbureau heeft tijd voor u gereserveerd, maar kan geen nieuwe afspraak meer plannen. De kosten worden daarom volledig in rekening gebracht. Keuringbureau wil u uiteraard wel graag helpen om een nieuwe afspraak te plannen, waarbij u een korting ontvangt.

Afspraak plannen
Ik ben niet op mijn afspraak bij Keuringbureau verschenen (No Show). Moet ik dan wel betalen?

Ja. Keuringbureau heeft tijd voor u gereserveerd, maar kan geen nieuwe afspraak meer plannen. De kosten worden daarom volledig in rekening gebracht. Keuringbureau wil u uiteraard wel graag helpen om alsnog gekeurd te worden, u ontvangt hierbij een korting.

Afspraak plannen
Ik ben niet op mijn afspraak bij Keuringbureau verschenen (No Show), maar heb al wel online betaald. Krijg ik dit geld terug?

Helaas niet. Keuringbureau heeft tijd voor u gereserveerd, maar kon geen nieuwe afspraak meer plannen. De kosten worden daarom volledig in rekening gebracht. Keuringbureau wil u uiteraard wel graag helpen om alsnog gekeurd te worden en geeft u hierbij korting.

Afspraak plannen
ZD-Code
Ik heb al een afspraak gepland bij Keuringbureau, maar heb nog geen ZD-code. Kan de afspraak wel doorgaan?

Ja, u kunt gewoon naar de afspraak komen. Keuringbureau voert de keuring uit en stelt een verslag op zoals gebruikelijk. Wel moet u na afloop de ZD-code nog doorgeven aan Keuringbureau via ZD-Code.

Wat is de ZD-code?

Dit is uw unieke code van het CBR. ZD staat voor ZorgDomein en is het digitale systeem waarin Keuringbureau het keuringsverslag opstuurt naar het CBR. Zonder de ZD-code kan het keuringsverslag niet worden ingediend bij het CBR.

Hoe kom ik aan een ZD-code?

De ZD-code staat in de verwijsbrief die u van het CBR krijgt, nadat u de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld. De Gezondheidsverklaring kunt u digitaal kopen op de site van het CBR of op papier bij uw gemeentehuis. Bekijk onze Hoe werkt het? pagina, dan wordt het u vast duidelijk.

Waar vind ik de ZD-code in de documenten van het CBR?

Bekijk hiervoor ons Stappenplan: Waar vind ik de ZD?

Hoe geef ik de ZD-code door aan Keuringbureau als ik al gekeurd ben?

Dit kunt u doen op onze pagina ZD-code, waar u het contactformulier ZD-code Doorgeven moet invullen.

Beoordeling
Hoor ik tijdens de keuring of ik ben goed gekeurd?

Nee. Keuringbureau stelt een onafhankelijk keuringsverslag op met bevindingen van onze artsen en stuurt dit vervolgens digitaal op naar het CBR. De medische divisie van het CBR beoordeelt vervolgens of u wordt goed gekeurd.

Mijn rijbewijs verloopt al bijna of is al verlopen, kunnen jullie de keuring daarom met spoed verwerken?

Keuringbureau heeft helaas geen invloed op de snelheid waarmee het CBR de beoordeling afwerkt. Wij zullen er wel altijd alles aan doen om het keuringsverslag op de dag van de keuring in te dienen bij het CBR.

Hoelang doet het CBR over de beoordeling?

Het CBR mag maximaal 4 weken doen over de beoordeling, nadat alle keuringsverslagen binnen zijn bij hen. De ervaring van Keuringbureau is dat u de beoordeling doorgaans binnen 2-3 weken ontvangt. Voor beroepschauffeurs is dit sneller en betreft het 1-2 weken.

Wat is de geldigheidsduur van een goedkeuring van het CBR?

De medische goedkeuring van het CBR is 1 jaar geldig. Als uw huidige rijbewijs nog niet is verlopen na de keuring, dan heeft u dus maximaal 1 jaar om een nieuw rijbewijs aan te vragen bij uw gemeente.

Digitaal Dossier
Werken jullie via het digitale ZorgDomein systeem?

Ja, zeker. Al onze artsen gebruiken ZorgDomein voor een efficiënte en snelle verwerking van uw keuring.

Heb ik zelf inzage in het keuringsverslag?

Ja, dat heeft u zeker. Onze artsen stellen digitaal een keuringsverslag op. Deze kunt u inzien via Mijn CBR.

Ik ontvang het besluit van het CBR graag per post. Moet de arts de keuring dan ook op papier invullen?

Nee, dat hoeft niet. Als u bij het invullen van de Gezondheidsverklaring heeft aangegeven dat u alle correspondentie van het CBR per post wil ontvangen, dan zal een digitale verwerking van onze arts hier geen invloed op hebben. Wij verwerken alle keuringen digitaal, omdat dit zeer efficiënt werkt en het verslag dezelfde dag nog bij het CBR ligt.

Betaling
Hoe veel moet ik betalen voor de keuring?

De tarieven bij Keuringbureau verschillen per soort keuring, maar zijn altijd marktconform en niet meer dan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld. Voor een overzicht zie Keuringen.

Ik heb al betaald voor de Gezondheidsverklaring, moet ik dan ook nog betalen voor de keuring?

Helaas wel. Het bedrag voor de Gezondheidsverklaring (€41,50) betaalt u aan het CBR. Er gaat niets van dit bedrag naar Keuringbureau en staat volledig los van de medische keuring die wij voor u verrichten. Hiervoor worden dus nog wel kosten in rekening gebracht.

Hoe kan ik betalen bij Keuringbureau?

Bij het maken van een afspraak krijgt u de mogelijkheid om online te betalen.
U kunt ook op locatie bij de arts betalen. U kunt hier pinnen en contant betalen.

Het CBR heeft aanvullende informatie nodig van de arts die mij heeft gekeurd. Moet ik dan weer opnieuw betalen?

Nee. U betaald één tarief bij Keuringbureau, ongeacht het aantal vervolgbezoeken.

Worden de kosten van een keuring vergoed?

Rijbewijskeuringen zitten niet in het basispakket van de zorgverzekering en worden dus niet vergoed. Je krijgt alleen een vergoeding als je een aanvullende verzekering hebt afgesloten die de keuring dekt.

Ik ben lid van een ouderenbond. Krijg ik dan korting bij Keuringbureau?

Helaas niet. Wij hebben nog geen contracten afgesloten met een ouderenbond.