Keuringbureau, gevestigd aan Marktplein 104, 7811 BA Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die Keuringbureau verwerkt
Keuringbureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam evt. met tussenvoegsel
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Met welke doel en op basis van welke grondslag verwerkt Keuringbureau persoonsgegevens
Keuringbureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om eventuele vervolgafspraken met u te maken naar aanleiding van de keuring.

 

Hoe lang Keuringbureau persoonsgegevens bewaart
Keuringbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan 5 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Keuringbureau verstrekt geen gegevens aan derden, mits dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Keuringbureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@keuringbureau.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die Keuringbureau gebruikt
Onze website maakt gebruik van cookies, zo krijgen wij beter inzicht in wat de behoeftes van onze klanten zijn. Met deze gegevens kunnen wij bijhouden hoe u gebruik maakt van onze website. Zo kunnen wij het gebruiksgemak en uiteindelijk uw ervaring op onze website verbeteren.
We maken gebruik van cookies bij:

  • Google Analytics
  • Google AdWords Conversions
  • Google Remarketing
  • Facebook

 

Hoe Keuringbureau persoonsgegevens beveiligd
Keuringbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij o.a. door gebruik te maken van SSL-certificaten, dit zorgt ervoor dat het verkeer van en naar Keuringbureau over een versleutelde verbinding gaat, waardoor bijvoorbeeld kwaadwillenden geen data meer kunnen onderscheppen. Latepoint is onze afspraken systeem. Latepoint bewaard onder andere afspraken en de contactgegevens die zijn vrijgegeven. Ook maakt Keuringbureau gebruik van een intern protocol hoe om te gaan met persoonsgegevens, waar alle medewerkers verplicht van op de hoogte moeten zijn. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@keuringbureau.nl

Keuringbureau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons